FINANSOWANIE FLOTY WÓZKÓW

Oferujemy wynajem długoterminowy – bezpieczny i oszczędny sposób finansowania floty wózków widłowych.

Nasza propozycja pomaga zminimalizować inwestycje w środki trwałe, obniżyć koszty i uwolnić finanse, co ogranicza ryzyko strat i pozwala skoncentrować się na wzroście wydajności.

Korzystają z niego coraz częściej duże zakłady produkcyjne oraz firmy logistyczne szukające realnych oszczędności.

PROSTY RACHUNEK

Koszty zakupu, eksploatacji i utrzymania parku maszynowego stanowią jedną z najważniejszych składowych wydatków w każdej firmie.

Leasing lub transakcja gotówkowa wiąże się każdorazowo z ryzykiem niedoszacowania lub przeszacowania, co może skutkować finansową stratą lub zawyżyć koszty i wpłynąć negatywnie na postrzeganie oferty Twojej firmy przez potencjalnych klientów.

Opcja wynajmu długoterminowego jest transparentna i bezpieczna, łatwo policzalna i wygodna logistycznie, a równe, stałe raty nie mają wpływu na płynność finansową przedsiębiorstwa. Rachunek jest prosty.

Naszą ofertę uzupełnia kompleksowa opieka serwisowa RAM.

NASZA KONCEPCJA RAM

Koncepcja WYNAJMU DŁUGOTERMINOWEGO RAM polega na dostarczeniu klientowi nowego wózka widłowego na okres min. 3 lat w zamian za stałą, miesięczną opłatę.

Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości wybranego modelu wózka oraz obciążenia wykonywaną przez niego pracą. Twoja firma może korzystać z jego możliwości tuż po podpisaniu umowy, bez konieczności finansowania zakupu.

Wszystkie koszty eksploatacji i konserwacji wózka zawarte są w comiesięcznej, korzystnej racie.

CZYM JEST WYNAJEM DŁUGOTERTMINOWY RAM

Wynajem długoterminowy RAM jest produktem umożliwiającym użytkowanie wózka w systemie stałych, miesięcznych rat obejmujących część finansową i eksploatacyjną – przeglądy, naprawy i serwis. Po wygaśnięciu umowy wynajmu oferujemy możliwość kupna wybranego modelu w atrakcyjnej cenie. To doskonały pomysł na wymianę lub uzupełnienie przestarzałej floty maszynowej.

Niewątpliwą zaletą wynajmu długoterminowego jest brak opłaty inicjalnej, która stanowi konieczność w przypadku opcji leasingu. Dzięki temu unikasz angażowania sporego kapitału już na starcie.

Podstawowym atutem naszej oferty są nie tylko korzyści podatkowe, lecz także możliwość racjonalizacji i łatwego planowania wydatków związanych z utrzymaniem maszyn w określonym umową czasie.

Od strony prawnej, wynajem długoterminowy wraz z pakietem usług dodatkowych traktowany jest jak leasing operacyjny. Przedmiot umowy leasingu (wózek) zaliczany jest do składników majątku wynajmującego (Logis Sp. z o.o.), który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Rata za najem stanowi koszt uzyskania przychodu dla korzystającego na warunkach określonych przez Ustawę o podatku dochodowym dla osób prawnych (CIT).

KORZYŚCI WYNAJMU

Wynajem długoterminowy RAM to szereg istotnych korzyści:

  • eliminacja konieczności inwestycji w zakup wózków – większa możliwość realizacji innych celów strategicznych i wizerunkowych firmy,
  • minimalizacja obciążeń podatkowych – kosztem podatkowym jest w tym przypadku n ie mało istotny odpis amortyzacyjny od wartości kupionej maszyny, a cała rata wynajmu,
  • brak opłaty inicjalnej – stała, comiesięczna rata przez cały okres obowiązywania umowy,
  • eliminacja konieczności kontroli kosztów serwisowych – koszty eksploatacji i konserwacji wózka zawarte są w racie,

 

  • stabilność i transparentność kosztów przez cały okres obowiązywania umowy dzięki stałej racie w EUR – prostsze budżetowanie i lepsza kontrola ponoszonych wydatków,
  • pełna kontrola nad parkiem maszynowym – brak ryzyka eksploatacyjnego,
  • możliwość monitorowania i poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa – czytelny koszt obsługi,
  • możliwość transferu środków finansowych na inwestycje innego rodzaju – dywersyfikacja wydatków,
  • brak ryzyka związanego z inflacją – bierzemy to na siebie,
  • eliminacja przestojów podczas pracy – wózek zastępczy na czas serwisowania lub naprawy awarii.

Decydując się na wynajem długoterminowy, Twój wózek jest zawsze w pełnej gotowości

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.