SYSTEMY SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM)

BEZPRZEWODOWE SIECI RADIOWE

CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH

TERMINALE PRZENOŚNE

DRUKARKI ETYKIET

TERMINALE WÓZKOWE

KODY KRESKOWE

RFID (RADIO FREGUENCY IDENTYFICATION)

SYSTEMY SCM (Supply Chain Management)

Zarządzanie łańcuchem dostaw nie może odbywać się bez wsparcia odpowiednich systemów informatycznych. Rozwiązania, mające na celu wsparcie zarządzania łańcuchem dostaw, występują pod wspólną nazwą Supply Chain Management (SCM).

Aplikacja może być połączona z jednym z wielu obecnych na rynku zintegrowanych systemów zarządzających Firmą, rozbudowując jego możliwości i w pełni z nim współpracując.

WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM)

WMS (System Zarządzania Magazynem) to rozwiązanie pozwalające na wydatne polepszenie przepływu informacji i poprawę organizacji pracy. Zwiększenie efektywności, wydatna kontrola i efektywne zarządzanie oraz natychmiastowe odwzorowanie rezultatów i ich analiza, pozwalają na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy oraz wzrost jakości oferowanych usług i produktów.

WMS umożliwia realizację wszystkich operacji magazynowych koniecznych do obrotu artykułami w obrębie magazynu, a także przyjmowanie i wysyłanie produktów z firmy. W celu identyfikacji opakowań system korzysta z kodów kreskowych lub innego znakowania (np. RFID), za pomocą którego identyfikowane są wszystkie lokalizacje oraz towary. Pełna automatyzacja wszystkich czynności magazynowych pozwala na wyeliminowanie papierowej obsługi magazynu, a także kontrolę i optymalizację pracy w magazynie.

WMS umożliwia wykonywanie operacji magazynowych na przenośnych terminalach. Operatorzy pracują na odpowiednich dokumentach magazynowych dostępnych w postaci elektronicznej lub realizują zadania zlecane przez system. Wprowadzanie danych odbywa się poprzez skanowanie kodów kreskowych oraz bezpośrednio z klawiatury. Terminale połączone są drogą radiową z centralnym systemem firmy, dzięki czemu wszystkie operacje wykonywane w magazynie mają swoje odzwierciedlenie w systemie głównym.

MES (Manufacturing Execution System)

TMS (Transport Management System)

YMS (Yard Management System)

Szczególną rolę wśród aplikacji do zarządzania łańcuchem dostaw pełni system APS (Advanced Planning and Scheduling). Po szczegółowe informację zapraszamy do kontaktu z naszym Działem IT.

BEZPRZEWODOWE SIECI RADIOWE

WiFi to zestaw standardów określających budowę sieci radiowych. Sieci te posiadają wiele zastosowań – służą do rozszerzenia sieci lokalnych opartych na instalacjach kablowych oraz do zwiększenia mobilności korzystających z niej użytkowników.

Najczęściej wykorzystywanym standardem jest IEEE 802.11 a/b/g/n/ac pracującym na częstotliwościach 2,4 GHz oraz 5 GHz do budowy lokalnych sieci bezprzewodowych (WLAN). W zależności od zastosowanych urządzeń oraz anten, zasięg sieci bezprzewodowej może wynosić 300 m, a maksymalna prędkość 600 Mbps.

W logistyce, a szczególnie w magazynach, sieci radiowe wykorzystywane są do przesyłania w czasie rzeczywistym informacji oraz poleceń z systemu zarządzającego magazynem do terminali mobilnych. Informacje te wracają również w drugą stronę, potwierdzając wykonanie zadań zleconych pracownikowi.

CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH

Urządzenia do odczytu kodów kreskowych pozwalają na dekodować skanowany kod i zamienić go w postać zrozumiałą dla aplikacji oraz ludzkiego oka. W zależności od stosowanego czytnika możliwe jest odczytanie kodów jedno- oraz dwuwymiarowych.

Do odczytu kodów kreskowych służą głowice skanujące, które występują w czytnikach kodów kreskowych, kolektorach oraz terminalach radiowych. Głowice te w zależności od swojej budowy i zastosowanej metody odczytu dzielimy na:

  • odczyt CCD – układ liniowy na przemian położonych diod LED oraz diod detekcyjnych, odczyt laserowy – układ luster i światła lasera tworzących wiązkę odczytu
  • odczyt matrycowy CCD – zdjęcie zrobione kamerą CCD – specjalny algorytm analizuje obraz i dekoduje umieszczone kody kreskowe.

TERMINALE PRZENOŚNE

Terminale przenośne to przemysłowe wersje komputerów zintegrowanych z głowicą skanującą. Istotną cechą tego typu urządzeń jest możliwość skanowania kodu kreskowego/kodu 2D czy odczytu taga RFID – w miejscu, w którym odbywa się faktyczny ruch jednostek logistycznych (przyjęcia, przesunięcia, kompletacja, wydania). Są to urządzenia wyspecjalizowane, w zależności od wersji, umożliwiające pracę w ciężkich magazynowych lub produkcyjnych warunkach, posiadające dotykowy ekran z podświetleniem i dające możliwość pracy nawet w ujemnych temperaturach. Wytrzymują upadki na posadzkę betonową i są odporne na zapylenie i zawilgocenie. Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur otoczenia: od -28 do +50 stopni Celsjusza. Terminale przenośne komunikują się on-line (przez sieć WiFi) z systemem IT przedsiębiorstwa (lub systemem do zarządzania magazynem klasy WMS).

DRUKARKI ETYKIET

Drukarki kodów kreskowych są specjalizowanymi urządzeniami, przeznaczonymi do druku kodów kreskowych na etykietach samoprzylepnych, wytworzonych z różnych materiałów. W logistyce występują etykiety papierowe (również z papieru termicznego), kartonowe oraz foliowe. Dzięki technice druku termicznego oraz termotransferowego możliwe jest zadrukowanie prawie każdego materiału.

Oferujemy drukarki biurowe, przemysłowe oraz mobilne. Do zastosowań przemysłowych zaprojektowano oddzielne moduły drukujące, przeznaczone do współpracy z aplikatorami.

TERMINALE WÓZKOWE

Terminale nawózkowe to komputery przemysłowe we wzmocnionej obudowie, z dużym, dotykowym ekranem, klawiaturą, kartą WiFi oraz czytnikiem kodów kreskowych. Sprawdzają się doskonale w sytuacjach, w których wprowadzanie danych odbywa się głównie z udziałem pracowników jeżdżących na wózkach.

Urządzenia tego typu montowane są na wózkach widłowych, dzięki czemu operator może prowadzić rejestrację nośników bez konieczności wychodzenia z wózka. W efekcie skraca się czas poświęcony na realizację całego procesu, co przekłada się na realne oszczędności.

KODY KRESKOWE

Kody kreskowe są najbardziej popularnymi nośnikami danych – jest to jedna z najczęściej stosowanych metod automatycznej identyfikacji towarów.

Zarządzająca systemami kodów kreskowych GS1 jest międzynarodową organizacją non profit, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży, w oparciu o systemy kodów kreskowych i RFID.

Standardy GS1 ułatwiają efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw obejmującymi wiele branż, poprzez unikalną identyfikację produktów, przesyłek transportowych, zasobów, lokalizacji i usług. Do najważniejszych standardów zalicza się: globalną identyfikację jednostek handlowych (numer GTIN), globalną identyfikację lokalizacji (GLN) oraz globalną identyfikację jednostek logistycznych (numer SSCC). Ponadto kody kreskowe wykorzystywane są przy identyfikacji zasobów, określaniu lokalizacji oraz w wielu innych dziedzinach życia.

Zastosowanie kodów kreskowych, w połączeniu z wyspecjalizowanym systemem informatycznym, ułatwia prace ewidencyjno-kontrolne. Pozwala w znacznym stopniu zredukować dużą ilość dokumentacji papierowej, skrócić proces inwentaryzacji, udoskonalić i przyśpieszyć obsługę klienta oraz umożliwia wcześniejsze i zarazem automatyczne zgłaszanie braków i błędów.

Będąc uczestnikiem systemu GS1 zyskujemy pewność, że przydzielony nam numer identyfikacyjny jest unikalny w skali światowej, dzięki czemu nasze towary będą miały również unikalne oznaczenia, co ma ogromne znaczenie w globalnym łańcuchu dostaw.

RFID (RADIO FREGUENCY IDENTYFICATION)

RFID to najnowsza technologia wykorzystywana do identyfikacji produktów. Umożliwia zdalny odczyt oraz zapis danych na etykietach RFID (Tagi RFID). Jest to bezdotykowy sposób odczytu oraz zapisu, który wykorzystuje – do przesłania danych oraz zasilenia elektronicznego układu znajdującego się w etykiecie – fale radiowe. Forma etykiety może być zróżnicowana – papierowa, foliowa, plastikowa lub w formie małego hermetycznego elementu. W zależności od wykorzystanego sprzętu oraz tagów RFID odczytu lub zapisu można dokonać z odległości od kilku centymetrów do kilku metrów. System odczytu umożliwia identyfikację wielu etykiet znajdujących się w jego polu.

polski RFID is a non-contact form of identification used where it is impossible to read barcodes directly. Tags do not have to be located in a visible place, employees do not have to look for them and place the reader on tags; they just need the tags to be located within the range of the reader antennas.

An important benefit of using the RFID technology is product identification automation, shortening of all processes and performance growth. In logistics, RFID technology can be used for the identification of, among others, pallets, packaging, returnable containers, cars, etc.