SYSTEMY AGV

AUTOMATYKA MAGAZYNOWA

AUTOMATYCZNE SYSTEMY TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO

Automatyczne systemy transportu wewnętrznego umożliwiają bezobsługowy transport standaryzowanych ładunków w obrębie budynków – również pomiędzy różnymi kondygnacjami. Transport może dobywać się z wykorzystaniem różnych rodzajów ładunków. Wykorzystywane mogą być do tego podesty robocze ofertowane przez naszą firmę. Transport przesyłek odbywa się poprzez przenośniki napędzane rolkowe, taśmowe, windy i spirale grawitacyjne. . Głównymi zaletami wyżej proponowanych rozwiązań jest ich niezawodność, szybkość i prostota obsługi. Zajmujemy się tworzeniem systemów magazynowych transportu wewnętrznego, jego zarządzaniem zarówno na wejściu surowców i towarów do firmy. Nasze systemy działają nie tylko jako pojedyncze urządzenia, lecz również jako zaawansowane rozwiązania systemowe. Systemy te łączą cały transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie, wraz z logistyką i magazynowaniem, w jedną spójną całość.

AUTOMATYZACJA STREF KOMPLETACJI

Kompletacja stanowi jedną z podstawowych faz procesu magazynowania, w której to następuje zestawienie składowanych w magazynie asortymentów zgodnie ze zleceniami wewnętrznymi – powstałymi w oparciu o zamówienia odbiorców. Z uwagi na fakt, że kompletacja wiąże się dodatkowo z podejmowaniem decyzji o charakterze oraz postaci przemieszczania asortymentów od dostawcy do odbiorcy, generuje ona najwyższe koszty realizacyjne, co wynika m. in. z tego, że jest szczególnie narażona na implikację wszelkiego rodzaju błędów i pomyłek. Taka sytuacja skłania z kolei do spojrzenia na kompletację jako newralgiczny element całego magazynowania, którego optymalizacja prowadzić może do poprawy efektywności tego procesu – co osiągnąć można zarówno w ujęciu procesowym jak i infrastrukturalnym. Drugi z wymienionych aspektów odnosi się przede wszystkim do technicznej strony zagadnienia i wprowadzania wysokich zautomatyzowanych technologii wykonywania czynności kompletacyjnych. Automatyzacja kompletacji jest charakterystyczna zwłaszcza dla tzw. wariantu dynamicznego, kiedy składowane asortymenty przemieszczane są ze strefy składowania (najczęściej za pomocą zautomatyzowanego układu wózków, układnic, przenośników i/lub regałów) do specjalnych stanowisk kompletacyjnych, gdzie obsługa pobiera go i umieszcza na zamówionej jednostce ładunkowej.

automatyka

Przenośniki rolkowe

Przenośniki rolkowe sprawdzają się przede wszystkim w transporcie towarów zapakowanych w kartony i pojemniki (wersja lekka) oraz samodzielnych jednostek paletowych (wersja ciężka). Obecność przenośników w magazynie generuje spore oszczędności czasu i kapitału, co w krótkiej perspektywie czasowej przekłada się na realny zysk.

Oferujemy beznapędowe i napędowe przenośniki rolkowe z odpowiednimi łukami i wyposażeniem w urządzenia dodatkowe, takie jak divertery, transfery i obrotnice.

  • przenośnik rolkowy nienapędzany typ 2050,
  • przenośnik rolkowy napędzany typ 2150,
  • przenośnik rolkowy napędzany sekcyjny typ 2250,
  • przenośnik rolkowy łukowy nienapędzany typ 2055,
  • przenośnik rolkowy łukowy napędzany sekcyjny typ 2255.
automatyka

Przenośniki taśmowe

Przenośnik taśmowy napędzany silnikiem elektrycznym lub elektrobębnem to idealny środek transportu dla zróżnicowanych towarów niezależnie od ich ciężaru i sposobu pakowania. Sprawdza się zarówno w transporcie jednopłaszczyznowym, jak i pod kątem wzniosu do 20 stopni, dzięki czemu stanowi optymalny sposób translokacji towarów między różnymi wysokościami i piętrami magazynu.

Przenośnik taśmowy charakteryzuje się solidną, aluminiową konstrukcją gwarantującą wydajny i bezpieczny transport. Dzięki prostej budowie, konserwacja urządzenia nie sprawia żadnego problemu, a zamontowane wstępnie moduły oraz konstrukcja na bazie profili aluminiowych gwarantują szybki montaż i wdrożenie przenośnika.

REGAŁY AUTOMATYCZNE

Regały automatyczne są sterowanymi komputerowo systemami magazynowania. Umożliwiają zwiększenie efektywności składowania oraz pobierania towarów. Mogą pracować zarówno w pionie, jak i w poziomie jako samodzielne jednostki lub zostać zintegrowane z systemem WMS. Wielkość i stopień zaawansowania automatycznego systemu zależy od charakteru i środowiska obsługiwanego magazynu.

Najważniejsze zalety systemu:

  • oszczędność powierzchni magazynu (do 70%),
  • niwelacja błędów pobierania (o 70%),
  • skrócenie czasu kompletacji (o ponad 60%).

Sterowanie komputerowe to najbardziej wydajny i skuteczny sposób korzystania z możliwości regałów automatycznych. Nowoczesne oprogramowanie TC2000 powstało specjalnie na potrzeby regałów Tornado, Paternoster oraz Hoca – dołączamy je standardowo do wszystkich oferowanych maszyn.

WINDY TRANSPORTOWE TRANSPORTOWO-OSOBOWE

Służą do przewozu towarów i towarzyszących osób. Z reguły te o większych udźwigach są przystosowane do załadunku i rozładunku za pomocą wózków widłowych. Mogą być wykorzystywane pomocniczo w procesie transportu wewnętrznego towarów między kondygnacjami. W zależności od typu mogą być instalowane w wersji z podszybiem lub bez, w wersji przelotowej lub nieprzelotowej.