NAJWAŻNIEJSZA JEST KONCEPCJA


Dystrybucja najlepszych produktów z zakresu techniki składowania i transportu wewnętrznego to tylko jeden z obszarów naszej działalności.

Przede wszystkim koncentrujemy się na fachowym doradztwie i dostawie kompleksowych usług wspierających optymalizację zróżnicowanych powierzchni magazynowych oraz systemów dystrybucji.

PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA


Przemyślana koncepcja aranżacji przestrzeni magazynowej przekłada się na funkcjonalne i efektywne użytkowanie całej powierzchni.

Właściwy typ i układ regałów oraz optymalny dobór środków transportu wewnętrznego wynikają z uważnej analizy potrzeb i postulatów naszych klientów.

Zwracamy baczną uwagę na najdrobniejsze szczegóły, które uwzględniamy w kompleksowym projekcie logistycznym.

Cały proces aranżacji dostosowany jest idealnie do wymagań użytkownika i oczekiwań inwestora z uwzględnieniem dynamiki oraz zasobów, jakimi dysponujemy.

RAZEM DO REALIZACJI CELU


Realizację wyznaczonego celu ułatwia ścisła współpraca. Dlatego rekomendujemy powołanie zespołów kompetencyjnych zarówno po stronie Logis, jak i użytkownika lub inwestora.

Dzięki nim ograniczamy możliwość popełnienia błędu i przyspieszamy proces wdrożenia projektu, a obie grupy odpowiadają za efekt końcowy.

Warto pamiętać, że pracownicy posiadają cenną wiedzę na temat funkcjonowania organizacji, którą zarządzasz. Ich opinie mogą pomóc wypracować optymalne rozwiązanie.

Poziom skomplikowania i złożoności koncepcji wpływa na ilość prezentowanych rozwiązań. Wspólnie dochodzimy do ostatecznej konkluzji i wybieramy projekt, który jest najkorzystniejszy pod kątem optymalizacji pracy oraz nakładów inwestycyjnych.

INFORMACJA I ANALIZA


Niezbędnym elementem każdego projektu logistycznego jest informacja. Musimy wiedzieć dokąd zmierzasz i jaki efekt chcesz osiągnąć.

Gdy ustalimy nadrzędny cel, poprosimy Cię m.in. o dane dotyczące rodzaju składowanych towarów i ich zakładanego przepływu.

Określimy poziomy bezpieczeństwa, zweryfikujemy obszary ryzyka i skupimy się na niezbędnych elementach kolejnego etapu, jakim jest proces aranżacyjny.

Zastanowimy się nad wyposażeniem oraz doborem automatyki magazynowej i porozmawiamy o szczegółach.

Uważne i analityczne spojrzenie na cały proces inwestycyjny przed rozpoczęciem budowy lub modernizacji magazynu przekłada się na oszczędność czasu i kosztów realizacji projektu logistycznego.

UWAŻNIE I PRECYZYJNIE


Aranżując przestań magazynową, uwzględniamy każdorazowa następujące elementy:

 1. pełną analizę danych dotyczących:
  • procesów magazynowych/produkcyjnych,
  • przepływów materiałowych,
  • asortymentu,
  • struktury przyjęć i wysyłek,
  • struktury produkcji i sprzedaży.
 2. identyfikację stref administracyjnych na obszarze magazynu,
 3. metody, zasady i narzędzia z zakresu zarządzania projektami,
 4. skategoryzowane ryzyka przedsięwzięcia,
 5. analizę interesariuszy oraz szans i zagrożeń.

WYMIERNE KORZYŚCI Z PROJEKTU LOGISTYCZNEGO


Oferta Logis to gwarancja wymiernych korzyści i zysku w dłuższej perspektywie czasowej. Właściwa aranżacja magazynu zapewnia:

 1. obniżenie kosztów procesów logistycznych poprzez wzrost wydajności i efektywności pracy magazynu,
 2. niższe koszty utrzymania magazynu dzięki optymalnemu wykorzystaniu dostępnej powierzchni magazynowej
 3. niższe nakłady inwestycyjne w związku ze zbilansowanym wykorzystaniem wydajności i możliwości sprzętu obsługującego system magazynowy, np. środków transportu wewnętrznego,
 4. lepsze zarządzanie czasem pracowników,
 5. oszczędności wynikające z eliminowania wąskich gardeł przed rozpoczęciem funkcjonowania magazynu dzięki wizualizacji pracy magazynu – symulacji 3D.

ZOBACZ JAK TO DZIAŁA


Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego narzędzia, jakim jest technologia symulacji 3D, oferujemy wizualizację pracy magazynu przed wdrożeniem wybranego projektu.

Takie rozwiązanie umożliwia dokładne sprawdzenie wszystkich funkcjonalności, wyznaczenie wąskich gardeł i wprowadzenie uwag korygujących.

Optymalizacja projektu w wirtualnym środowisku gwarantuje możliwości sprawdzenia różnych wariantów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zobacz jak działa Twój magazyn.

SYNERGIA POŁĄCZONYCH ROZWIĄZAŃ


Współpraca w zakresie aranżacji przestrzeni magazynowej obejmuje pełne wsparcie i konsultacje Logis już na etapie wizji i koncepcji powstającego projektu logistycznego.

Dalsza współpraca na etapie realizacji jest równie istotna z punktu widzenia integracji najlepszych rozwiązań.

Niewątpliwym atutem jest nasza wiedza i doświadczenie, również z zakresu zarządzania projektami, którymi chcemy wesprzeć Twój biznes.

GWARANCJE, KTÓRYM WARTO ZAUFAĆ


Profesjonalizm, wiedza i ponad 20-letnie doświadczenie gwarantują najwyższą jakość oferowanych usług.

Projektujemy tak, aby zapewnić naszym Klientom znaczące oszczędności, udoskonaloną jakość i efektywny przepływ towarów.

Referencje zadowolonych Klientów – liderów w swoich branżach, są dowodem naszej rzetelności i skuteczności w implementacji nowoczesnych rozwiązań logistyki magazynowej.